Gå til innhold
 • 28. august 2020

Tirsdag 1. september markerer bibliotekene i Troms og Finnmark Nasjonal bibliotekdag.   I år har vi lyst å fortelle litt om lesekampanjene som har gått i hele sommer. Nesten samtlige kommuner i fylket har gitt barn og unge tilbud om å delta. I den største nasjonale lesekampanjen – Sommerles – deltok nesten 4000 barn  fra Troms og Finnmark. Til sammen leste de over 4, 5 millioner sider og over 40 000 bøker.

Informasjon om lesekampanjer/lesing:

 • I sommer har mange lesekampanjer bidratt til barns leseutvikling.
 • Svake lesere kan tape opptil tre måneders leseutvikling i løpet av sommerferien.
 • Barn som leser mer enn seks bøker i løpet av sommeren, mister ikke lesekompetanse.
 • Der skole og bibliotek samarbeider om lesekampanje før sommerferien, deltar flere barn i
  lesekampanjen.
 • Lesekampanjer om sommeren kan utjevne spriket mellom sterke og svake lesere.
 • Barn trenger en «lesecoach». Gode lesende rollemodeller kan være foreldre, lærere eller
  kanskje din skolebibliotekar?
 • Mange nasjonale lesekampanjer starter til høsten, f.eks Bokslukerprisen, tXt-aksjonen og
  Rein tekst