Alt om lån

Låneregler Salangen Bibliotek
Her kan du lese om låneregler ved Salangen bibliotek, lånekort mm.

1. Alle får gratis lånekort ved skolestart.

Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte. Voksne må ha legitimasjon. Lånekortet må medtaes ved lån. Lånekortet er personlig og du er ansvarlig for alt som er lånt på ditt kort. Tap av lånekortet eller adresseforandring meldes biblioteket. Nytt lånekort utstedes mot gebyr

2. Utlån er gratis.
Vanlig lånetid er 1 mnd.
Video 2 dager
Språkkurs 2 mnd.
Lån kan fornyes hvis det ikke er venteliste
Er boka/materielat utlånt, kan du be om reservering . Du vil da få melding når boka/materialet er tilgjengelig.
Biblioteket skaffer også litteratur fra andre bibliotek.

3. Ved overskridelse av lånetid:
1. purring, gebyr kr 20.00
2. purring, gebyr kr 50.00
Deretter erstatningskrav:
Bøker for voksne kr 300.00
Bøker for barn kr 200.00
Lydbøker kr 300.00
Kassetter kr 100.00
CD kr 200.00
Språkkurs kr 500.00
Fjernlån  600.00
Spesielt verdifullt materiale vurderes særskilt.

Fjernlån
Finner du ikke det du trenger her i biblioteket, kan bøkene bestilles fra et annet bibliotek. Denne tjenesten er gratis.

Bøker på minoritetsspråk
Det flerspråklige bibliotek i Oslo har ansvaret for innkjøp og viderelån av bøker på minoritetsspråk i Norge. Flyktninger, asylsøkere og andre som er bosatt i Salangen kan få hjelp og veiledning av bibliotekpersonalet når de ønsker å låne bøker på eget språk.

Innlevering utenom åpningstid
Ved vår hovedinngang har vi  innleveringsluke hvor du kan levere tilbake det du har uansett tid på døgnet.