Gå til innhold

Alle som er bosatt i Norge fast eller for kortere tid kan få lånekort. Nytt kort utstedes ved henvendelse. Lånekortet er gratis og du må ha med  legitimasjon for å få lånekort. For å få låne, må eget lånekort taes med på biblioteket. Kortet må enten være utstedt ved vårt bibliotek, eller være et nasjonalt lånekort som er utstedt ved et annet bibliotek. Alle som er bosatt i Norge fast eller for kortere tid kan få lånekort. Nytt kort utstedes ved henvendelse. Ha med legitimasjon. Lånekort er gratis. (dette avsnittet er hentet fra Tromsø biblioteks nettside)

Bli låner

Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort og det er gratis.

Bli låner hos oss

Bibliotekets låneregler

 

Lån e-bøker


Finn og innstaller appen Bookbites.

Fjernlån

 

Dersom biblioteket ikke har det materialet du trenger, kan dette lånes inn fra andre bibliotek.

Innlevering utenom åpningstid


Ved vår hovedinngang har vi  innleveringsluke hvor du kan levere tilbake det du har lånt, uansett tid på døgnet.

PressReader


PressReader er en avis- og magasinportal med over 5000 titler på mer enn 60 språk. Les mer her.

Bøker på minoritesspråk


Det flerspråklige bibliotek i Oslo har ansvaret for innkjøp og viderelån av bøker på minoritetsspråk i Norge.

Flyktninger, asylsøkere og andre som er bosatt i Salangen kan få hjelp og veiledning av bibliotekpersonalet når de ønsker å låne bøker på eget språk.