Student

Salangen bibliotek gir studentene et brukervennlig, tilpasset og utvidet bibliotektilbud, med særlig fokus på å være student i desentraliserte og fleksible studier. Studentene har tilgang til gode studieplasser, databaser og faglitteratur.
Biblioteket har leseplasser til disposisjon. Man kan benytte biblioteket både i og utenom åpningstida. Ønsker man som student å bruke biblioteket etter stengetid kan man inngå kontrakt med biblioteket.

Vi tilbyr:

  • Utlån av bøker og tidsskrifter
  • Innlån av litteratur fra andre bibliotek
  • Veiledning i litteratursøk
  • Lese- og studieplasser
  • Møteplass for gruppearbeid og diskusjon
  • PC- arbeidsplasser med Internett-tilgang, tekstbehandlingsprogram og skriver
  • Trådløst nettverk
  • Kopiering og scanning