Om biblioteket

Salangen bibliotek ligger I kulturhuset rett ved Salangen skole. Biblioteket er et såkalt kombinasjonsbibliotek, det vil si både folke og skolebibliotek. Vi har som mål å være en møteplass for bygdas innbyggere, et bibliotek og en møteplass hvor vi kan bli inspirert, få kunnskap og opplevelser – sammen.
Bruk biblioteket ditt!